De toespraak

De inhoud van mijn toespraak is samen met u tot stand gekomen.  Deze kan kort zijn of wat uitgebreid; indien de toespraak uitgebreid zal worden lijkt het me goed om tussentijds ook een passend stukje muziek ten gehore te laten brengen. 

In de toespraak houd ik ook een 'overweging', een even stilstaan bij de overledene met bijvoorbeeld een gedicht of spreuk of gebed. Alles in overeenstemming met de wensen van de overledene zoals u dat mij heeft verteld.

Indien ik geroepen wordt ná het overlijden dan zal ik alles met de nabestaande(n) bespreken en hun wensen ten aanzien van het rituaal en/of de toespraak ter harte nemen en in orde maken.