Ik stel me in het kort voor

Robert Swami PersaudMijn naam is Robert H. Swami Persaud. Ik ben in 1956 in
's Gravenhage geboren uit een Nederlandse moeder (Corrie Maria Ruivenkamp) en Indiase/Surinaamse vader (Alfons Lakhi Swami Persaud). Lange tijd woonde ik in Suriname. Na onze terugkeer naar Nederland (1974) besloot ik in o.a. India te gaan studeren voor Ayurvedisch arts.

Vanaf 1988 werk ik als zelfstandig gevestigd Ayurvedisch geneeskundige in mijn praktijk in Nijmegen. In de loop der jaren echter deed ik extra universitaire studies zoals Nederlandse rechtsgeleerdheid en Cultuurwetenschappen.

Religie speelde in mijn opvoeding een essentiële rol; mijn vader was Hindoe, mijn moeder Christen. Wij vierden zowel de Hindoeïstische als Christelijke feestdagen in vreugde en harmonie. Ouder geworden ervaarde ik toch een sterkere roeping naar de geestelijke rijkdom van de Christelijke Evangeliën. Ik ging mij verdiepen in theologie en theosofie en in de gnostieke waarden van en geheimen in het Christendom. Ik schreef daar verscheidene boeken over (o.a. uitgegeven door uitgeverij Servire) en meestal verkrijgbaar bij bol.com

Mijn dagelijks werk als Ayurvedisch geneeskundige en geestelijk begeleider bracht mij steeds meer in aanraking met vormen van pastoraal werk. Ik ben echter van geen enkele kerk lid en belijd geen enkele constitutionele godsdienst. Zoals ik al zei vormen de Evangeliën een grote inspiratiebron voor mij en vanuit die inspiratie doe ik mijn werk. De inspiratiebronnen of religie van mijn medemens benader ik altijd met alle respect.

In de loop der jaren mocht ik steeds vaker mensen in hun laatste levensfase bijstaan of levensproblemen bespreken. Het houden van toespraken bij de uitvaart en het verlenen van geestelijke bijstand aan nabestaanden vloeide steeds meer voort uit mijn werk.

Kort samengevat: het is belangrijk om op waardige wijze afscheid te kunnen nemen van je dierbare, het kunnen verwerken van je verdriet en het verder kunnen gaan met je leven. Wat je goed verwerkt en plaatst in je hart, maakt je niet armer maar rijker..