Tarief

Mijn werk voor u bestaat uit:

  • het e.e.a. telefonisch met u voorbespreken.
  • het u visiteren, waar u ook woont in Nederland (duur visitatie: ca. 1 á 2 uren).
  • het eventueel telefonisch nog het e.e.a. doornemen.
  • het schrijven van de toespraak c.q. memoriam.
  • het geschrevene telefonisch met u doornemen.
  • het gaan naar de plaats van crematie of begrafenis, overal in Nederland.
  • het aldaar houden van de toespraak en eventueel het uitspreken van het memoriam.
  • het eventueel verrichten van de ceremonie.
  • een nabespreking (telefonisch).

De nieuwe tarieven zullen vóór half januari 2023 hier worden medegedeeld.

> Het telefonisch voorbespreken is gratis en vrijblijvend.

Denkt u ook aan declaratie bij uw verzekeraar.