Tarief

Mijn werk voor u bestaat uit:

  • het e.e.a. telefonisch met u voorbespreken.
  • het u visiteren, waar u ook woont in Nederland (duur visitatie: ca. 1 á 2 uren).
  • het eventueel telefonisch nog het e.e.a. doornemen.
  • het schrijven van de toespraak c.q. memoriam.
  • het geschrevene telefonisch met u doornemen.
  • het gaan naar de plaats van crematie of begrafenis, overal in Nederland.
  • het aldaar houden van de toespraak en eventueel het uitspreken van het memoriam.
  • het eventueel verrichten van de ceremonie.
  • een nabespreking (telefonisch).

Het eindtarief voor alle of enkele van bovengenoemde werkzaamheden bedraagt € 490,= (mits in Nederland uitgevoerd onder gangbare omstandigheden).

> Het telefonisch voorbespreken is gratis en vrijblijvend.

> ik visiteer u maar u besluit geen gebruik te maken van mijn verdere diensten: € 110,=.

> ik heb de toespraak voor u geschreven maar u maakt geen gebruik van mijn verdere diensten: € 390,=.   

> u wenst gebruik te maken van onze professionele zangeres (indien beschikbaar): € 75,= extra op het eindtarief.

Denkt u ook aan declaratie bij uw verzekeraar.