Na de uitvaart

Afscheid nemen
is verbinding
in liefdevolle
herinnering.

Na ongeveer 2 á 3 weken na de uitvaart, maar in elk geval binnen een maand, neem ik contact met u op. Wij houden dan een nabespreking over hoe alles naar het gevoel van u en de uwen is verlopen. Ook als ik nog iets voor u als geestelijk begeleider kan betekenen kunt u dat te allen tijde aan mij kenbaar maken.