Hoe gaat het in de praktijk

Uw uitvaart-ondernemer regelt:

  • de nodige zorg
  • de opbaring
  • de rouwkaarten
  • het vervoer
  • de locatie waar de condoleance plaatsvindt
  • de tijden waarop dit plaatsvindt
  • de eventuele avondwake
  • de begrafenis of crematie

Wat ik zelf voor u doen kan, is het houden van een persoonlijke toespraak en eventueel het vormgeven van een ceremonie zoals dat bij u past. U belt mij op, en als u daar niet (meer) in staat toe bent doet een uwer naasten dat. Maar ook uw uitvaart-ondernemer kan dat doen! Tijdens dat telefoongesprek hoor ik graag uw wensen en zullen we het een en ander afspreken.

Tijdens mijn toespraak kan ik tevens optreden als gastheer voor andere sprekers die ook graag het woord willen doen. De lengte van mijn toespraak wordt samen met u in overleg vastgesteld.

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06-553 007 52.