Hoe gaat het in de praktijk

Uw uitvaart-ondernemer regelt:

 • de nodige zorg
 • de opbaring
 • de rouwkaarten
 • het vervoer
 • de locatie waar de condoleance plaatsvindt
 • de tijden waarop dit plaatsvindt
 • de eventuele avondwake
 • de begrafenis of crematie

Wat ík voor u doen kan, is het houden van een persoonlijke toespraak en eventueel het vormgeven van een ceremonie zoals dat bij u past. U belt mij op, en als u daar niet (meer) in staat toe bent doet een uwer naasten dat. Maar ook uw uitvaart-ondernemer kan dat doen! Tijdens dat telefoongesprek kunnen wij - als u dat wenst! -  een afspraak maken; ik kom dan zo spoedig mogelijk bij u thuis voor een vrijblijvend gesprek. Mijn bezoek bij u duurt ongeveer een uur. Aan de hand daarvan ga ik aan het werk om een mooie toespraak te schrijven plus eventueel een passende ceremonie.

Er zijn drie vormen waarin ik u mijn diensten kan geven:

 1. u houdt de afscheidsdienst in een kerk of ander gebedshuis; mijn dienst bestaat uit een toespraak.
 2. als boven, maar mijn dienst bestaat uit een toespraak en een ceremonie. In overleg met het bestuur van de kerk of het gebedshuis en afhankelijk van de omstandigheden kan de ceremonie binnen of buiten bij het graf uitgevoerd worden.
 3. u houdt de afscheidsdienst in de aula van het crematorium; mijn dienst bestaat uit een toespraak en eventueel een ceremonie.

Tijdens mijn toespraak kan ik tevens optreden als gastheer voor andere sprekers die ook graag het woord willen doen. De lengte van mijn toespraak wordt samen met u in overleg vastgesteld.

Ik benadruk dat alle persoonlijke gesprekken die ik met u en de uwen heb volkomen vertrouwelijk zijn. Uzelf bent daar niet aan gebonden; het geldt alleen voor mij dat alles wat wij bespreken door mij nimmer met anderen wordt gedeeld zonder uw verzoek of toestemming.

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06-553 007 52.